Монтаж

ПРОФЕСИОНАЛЕН МОНТАЖ
Нашите професионални екипи са на Ваше разположение за извършването на монтаж на закупени продукти от нашите търговски обекти.
•  Цената на монтажа е 10% от стойността на закупената стока.
•  Цената на услугата „Професионален монтаж“ включва и пренасяне на мебелите до дома на клиента посредством асансьор.
•  При невъзможност да се използва асансьор и желание от страна на клиента закупената стока да се пренесе до жилището от служители на мебелна къща „Никора“ се заплаща допълнително 1% от стойността на покупката еднократно + 10 лв. за всеки етаж.
Например, ако стойноста на покупката е 1000лв и трябва да се пренесе до трети етаж - дължимата сума е 1% върху 1000лв или това е равно на 10лв + 10лв за всеки етаж или още 30лв. Общо 40лв. Този пример важи единствено и само в случаите когато има заплатен монтаж но в сградата няма работещ асансьор.
•  За стоки, за които не е заплатена услугата „Професионален монтаж“, но клиента желае да бъдат пренесени до жилището от служители на мебелна къща „Никора“ се договаря допълнително заплащане в зависимост от етажа, обема и тежестта на закупения продукт.

УСЛОВИЯ И ВАЖНИ СЪВЕТИ
за безпроблемно извършване на монтажните услуги:
1. Осигурен достъп до обекта в предварително уговореното време и наличие на електро захранване;
2. Помещението, в което ще се извършва монтажа трябва да бъде почистено с приключили строително - монтажни работи;
3. Наличие на монтирани спирателни кранове на водопроводните изводи;
4. Трябва да е изграден отвор в комина или вентилацията за включване на въздуховода на аспиратора;
5. Подсигурен въздуховод и преходници, според отворите на комина и аспиратора от страна на клиента, с изключение на случаите, в които изброените консумативи са поръчани към настоящия договор;
6. Без предварително предоставена схема за ВиК, електро и газ инсталациите, монтажникът и проектантът, не носят отговорност за нанесени повреди на същите при монтажа на кухнята;
7. Строително - ремонтните дейности по подготовката на стените, пода и инсталациите, за свързване на съответните уреди, не са предмет на този монтаж. Подготовката на помещението е предшестваща дейност и е за сметка на клиента, по схема, приложена към одобрения проект по настоящия Договор;
8. Мебелна къща „Никора“ не носи отговорност за дефекти и и възникнали проблеми при монтажа, произтичащи от неравности, дефекти и денивелация на стените или пода.
 9. Свързването на мивката и уредите към ВиК инсталацията, не се извършва от служители на мебелна къща „Никора“ и фирмата не носи отговорност за дефекти възникнали вследствие на неправилен монтаж от трети лица.
10. При констатация в деня на монтажа, за неизпълнени предписания по ВиК и ел. инсталациите, от страна на клиента мебелна къща „Никора“ си запазва правото да отложи изцяло монтажа.
11. При заявена услуга „Професионален монтаж“, клиента трябва да заплати дължимата по договор сума най-малко един ден предварително в търговския обект на фирмата.
12. Опаковките на монтираните мебели са собственост на клиента. Тяхното транспортиране не е задължение на мебелна къща „Никора“. Ако клиента осигури контейнер за отпадъци наши служители ще пренесат излишните опаковки, но само в присъствието на клиента и само ако контейнера е в непосредствена близост до жилищната сграда.

*Всички посочени цени са с включен ДДС