Складова база

Адрес склад Варна:
Гр. Варна, бул. Република 16, склад на мебелна къща "Никора"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Адрес склад Добрич:
гр. Добрич, кв. Добротица, Търговски к-с "Аско Деница"
тел. 0892/260 202