Изберете страница

Монтаж

ПРОФЕСИОНАЛЕН МОНТАЖ

Нашите професионални екипи са на Ваше разположение за извършването на монтаж на закупени продукти от нашите търговски обекти.
Цената на монтажа може да проверите в нашите магазини.

УСЛОВИЯ И ВАЖНИ СЪВЕТИ

за безпроблемно извършване на монтажните услуги:

1. Осигурен достъп до обекта в предварително уговореното време и наличие на електро захранване;

2. Помещението, в което ще се извършва монтажа трябва да бъде почистено с приключили строително – монтажни работи;

3. Наличие на монтирани спирателни кранове на водопроводните изводи;

4. Трябва да е изграден отвор в комина или вентилацията за включване на въздуховода на аспиратора;

5. Подсигурен въздуховод и преходници, според отворите на комина и аспиратора от страна на клиента, с изключение на случаите, в които изброените консумативи са поръчани към настоящия договор;

6. Без предварително предоставена схема за ВиК, електро и газ инсталациите, монтажникът и проектантът, не носят отговорност за нанесени повреди на същите при монтажа на кухнята;

7. Строително – ремонтните дейности по подготовката на стените, пода и инсталациите, за свързване на съответните уреди, не са предмет на този монтаж. Подготовката на помещението е предшестваща дейност и е за сметка на клиента, по схема, приложена към одобрения проект по настоящия Договор;

8. Мебелна къща „Никора“ не носи отговорност за дефекти и и възникнали проблеми при монтажа, произтичащи от неравности, дефекти и денивелация на стените или пода.

9. Свързването на мивката и уредите към ВиК инсталацията, не се извършва от служители на мебелна къща „Никора“ и фирмата не носи отговорност за дефекти възникнали вследствие на неправилен монтаж от трети лица.

10. При констатация в деня на монтажа, за неизпълнени предписания по ВиК и ел. инсталациите, от страна на клиента мебелна къща „Никора“ си запазва правото да отложи изцяло монтажа.

11. При заявена услуга „Професионален монтаж“, клиента трябва да заплати дължимата по договор сума най-малко един ден предварително в търговския обект на фирмата.

12. Опаковките на монтираните мебели са собственост на клиента. Тяхното транспортиране не е задължение на мебелна къща „Никора“. Ако клиента осигури контейнер за отпадъци наши служители ще пренесат излишните опаковки, но само в присъствието на клиента и само ако контейнера е в непосредствена близост до жилищната сграда.

*Всички посочени цени са с включен ДДС

Вижте подробности тук: разнос и монтаж